พลเรือตรี ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด กผช.อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม กผช.อร. ชั้น ๒ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑ ก.ย.๖๔

Release Date : 06-09-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธิติ  นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด กผช.อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม กผช.อร. ชั้น ๒  อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  เมื่อ ๑ ก.ย.๖๔

  

  

  

  

  

  

พลเรือตรี ธิติ  นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด กผช.อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม กผช.อร. ชั้น ๒  อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  เมื่อ ๑ ก.ย.๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธิติ  นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด กผช.อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม กผช.อร. ชั้น ๒  อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  เมื่อ ๑ ก.ย.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง