กผช.อร.นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ณ โรงพยาบาลสิริกิติ์ พร.

Release Date : 29-09-2021 00:00:00
กผช.อร.นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ณ โรงพยาบาลสิริกิติ์ พร.

    

    

    

    

    

    

กผช.อร.นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ณ โรงพยาบาลสิริกิติ์ พร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
กผช.อร.นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ณ โรงพยาบาลสิริกิติ์ พร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง