พล.ร.ต.ธิติ นาวานุเคราะห์ จก.กผช.อร. ร่วมพิธีการทอดกฐินสามัคคี อร. ประจำปี 2564 ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย จว.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.64

Release Date : 24-11-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ธิติ  นาวานุเคราะห์ จก.กผช.อร.  ร่วมพิธีการทอดกฐินสามัคคี อร. ประจำปี 2564  ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย  จว.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.64

  

  

พล.ร.ต.ธิติ  นาวานุเคราะห์ จก.กผช.อร.  ร่วมพิธีการทอดกฐินสามัคคี อร. ประจำปี 2564  ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย  จว.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.64

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ธิติ  นาวานุเคราะห์ จก.กผช.อร.  ร่วมพิธีการทอดกฐินสามัคคี อร. ประจำปี 2564  ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย  จว.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.64
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง