จก.กผช.อร. ร่วมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่โดยรอบสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย เมื่อวันพุธที่ 10 พ.ย.64 ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย จว.ชลบุรี

Release Date : 23-11-2021 00:00:00
จก.กผช.อร. ร่วมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่โดยรอบสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย  เมื่อวันพุธที่ 10 พ.ย.64 ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย  จว.ชลบุรี

   

จก.กผช.อร. ร่วมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่โดยรอบสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย  เมื่อวันพุธที่ 10 พ.ย.64 ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย  จว.ชลบุรี