พลเรือตรี ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ กรุณามอบเครื่องหมายยศ เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย ณ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ วันที่ ๒ ธ.ค.๖๔

Release Date : 07-12-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ กรุณามอบเครื่องหมายยศ เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย ณ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ วันที่ ๒ ธ.ค.๖๔

  

  

พลเรือตรี ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ กรุณามอบเครื่องหมายยศ เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย ณ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ วันที่ ๒ ธ.ค.๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ กรุณามอบเครื่องหมายยศ เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย ณ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ วันที่ ๒ ธ.ค.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง