กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดงานทำบุญประจำปี และขึ้นปีใหม่ กผช.อร. ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๕

Release Date : 28-11-2022 00:00:00
กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดงานทำบุญประจำปี และขึ้นปีใหม่ กผช.อร. ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๕

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดงานทำบุญประจำปี และขึ้นปีใหม่ กผช.อร. ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง