พล.ร.ต.ศัลย์ แสวงพานิช จก.กผช.อร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด กผช.อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม กผช.อร. ชั้น ๒ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๗ ก.พ.๖๖

Release Date : 07-02-2023 00:00:00
พล.ร.ต.ศัลย์ แสวงพานิช จก.กผช.อร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด กผช.อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม กผช.อร. ชั้น ๒ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๗ ก.พ.๖๖

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ศัลย์ แสวงพานิช จก.กผช.อร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด กผช.อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม กผช.อร. ชั้น ๒ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๗ ก.พ.๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง