พล.ร.ต.ศัลย์ แสวงพานิช จก.กผช.อร. และคณะเดินทางมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลอธิษฐาน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Release Date : 13-02-2023 00:00:00
พล.ร.ต.ศัลย์ แสวงพานิช จก.กผช.อร. และคณะเดินทางมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา  ณ โรงเรียนอนุบาลอธิษฐาน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ศัลย์ แสวงพานิช จก.กผช.อร. และคณะเดินทางมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา  ณ โรงเรียนอนุบาลอธิษฐาน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง