อู่ทหารเรือธนบุรี ประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.อร. พื้นที่ กทม

Release Date : 15-03-2018 12:46:04
อู่ทหารเรือธนบุรี ประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.อร. พื้นที่ กทม

อู่ทหารเรือธนบุรี ประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดย พล.ร.ต.กิติพงษ์ เรืองเดช รับมอบหน้าที่ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ ต่อจาก พล.ร.ต.ดร.สมัย ใจอินทร์ ในการนี้มีหัวหน้าหน่วยภายในอู่ทหารเรือธนบุรี เข้ารายงานตนกับผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรีท่านใหม่ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.อร. พื้นที่ กทม. และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่อู่ทหารเรือธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
อู่ทหารเรือธนบุรี ประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บก.อร. พื้นที่ กทม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง