กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ รับตรวจจาก จเรทหารเรือ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.66

Release Date : 20-01-2023 00:00:00
กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ รับตรวจจาก จเรทหารเรือ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.66

ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

  

  

ตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย

  

  

ตรวจงานด้านเอกสารและธุรการ

  

  

ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR

  

  

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ รับตรวจจาก จเรทหารเรือ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.66
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง