วันที่ 25 ม.ค. 66 กผช.อร. จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่าง กองต่างๆ ภายใน กผช.อร. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วย

Release Date : 02-02-2023 00:00:00
วันที่  25 ม.ค. 66  กผช.อร. จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่าง กองต่างๆ ภายใน กผช.อร.  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วย

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่  25 ม.ค. 66  กผช.อร. จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่าง กองต่างๆ ภายใน กผช.อร.  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง