จก.กผช.อร. ได้กรุณาเดินทางเยี่ยมบุตรของ ร.อ.วชิรศักดิ์ ศรีเงิน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับเด็กแรกคลอด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ เมืองพัทยา เมือวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๖

Release Date : 13-02-2023 00:00:00
จก.กผช.อร. ได้กรุณาเดินทางเยี่ยมบุตรของ ร.อ.วชิรศักดิ์ ศรีเงิน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับเด็กแรกคลอด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ เมืองพัทยา เมือวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๖

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
จก.กผช.อร. ได้กรุณาเดินทางเยี่ยมบุตรของ ร.อ.วชิรศักดิ์ ศรีเงิน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับเด็กแรกคลอด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ เมืองพัทยา เมือวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง